Referanseprosjekter

Under er eit utval av våre prosjekter

Rehabilitering dam Vetlebotn og Nyheller sekundærdam

Byggherre: E-CO Energi

Anleggsperiode 2019/2020

Grunn- og betongarbeid med plastring og ombygging overløpsterskel  


Ledelys Bergensbanen

Byggherre: BaneNor SF

Anleggsperiode 2019/2021

Montering av ledelys i tunnelane Arnanipa, Hananipa, Kvålsåsen og Gravhalsen  

Vikeshagen

Byggherre: Voss Hyttegrend

Anleggsperiode 2019/2020

Tilrettelegging av hyttefelt med veg, vatn og avløp.

Tilrettelegging av ferdig planerte tomter


Geitåni Kraft AS

Byggherre: Captiva

Anleggsperiode 2017/2018

Grunn- og betongarbeid med bygging av stasjon, inntak og røyrgate.

Røyrgate består av duktil DN900, GRP DN1000, og borehol med foringsrøyr DN900  

Høgdebasseng Øydve

Byggherre: Ulvik Herad

Anleggsperiode 2017/2018

VA-anlegg og kompeltt levering av høgdebasseng

Tesjolo Kraftverk

Byggherre: Tesjolo Kraftverk

Anleggsperiode 2017

Røyrlegging GRP DN600 og Duktil DN600

Vanjolo og Vossedal Kraft

Byggherre: Clemens Kraft

Anleggsperiode 2017/2018

Sluttføring av bygging av Vangjolo kraftverk og Vossedal Kraftverk. 

Grunn- og betongarbeid

Flaumsikring Elvegata

Byggherre: NVE anlegg

Anleggsperiode 2017/2018

Flaumsikring av bustadblokk

Plastring, muring og betongarbeid

Joberg, RV13. UE for Bertelsen & Garpestad

Byggherre: Statens Vegvesen

Anleggsperiode 2018

Sluttføring av vegprosjektet på Rv13, Joberg.

Snøskjerm & gangbru Grytå

Byggherre: BaneNor

Anleggsperiode 2017/2018

Bygging av snøskjerm og gangbru

VA-anlegg Viki - Fretheim

Byggherre: Aurland Kommune

Anleggsperiode 2017

Grøftearbeid i forbindelse med oppgradeing av eks.VA anlegg

Vatn & kabelgrøft Bømoen

Byggherre: Voss Kommune

Anleggsperiode 2018

Kryssing av Raundalselva med vannledning og trekkerøyr for høgspent

VA-anlegg Øydve-Torblå

Byggherre: Ulvik Herad

Anleggsperiode 2018

Røyrlegging og grøftearbeid i forbindelse med nytt VA anlegg

Flytting av natursteinsmur, Ohnstadvegen

Byggherre: Aurland Kommune

Anleggsperiode 2018

Flytting av eksisterande tørrsteinsmur

Legging av kabel i Veitastrondvatnet

Byggherre: Luster Energiverk

Anleggsperiode 2017

Legging av kabler i vatn