Godkjeninngar

Me har sentral godkjenning etter den reviderte Plan- og bygningslova i fylgjande godkjenningsområde :
Ansvarleg utførande av bygningar og installasjonar, tiltaksklasse 3.
Ansvarleg utførande for utføring av anlegg, konstruksjonar, og installasjonar, tiltaksklasse 3.

Me har godkjenning i Sellihca Kvalifiksjonsordning for arbeid hjå energiselskapa, og i TransQ som leverandør til den Nordiske transportbransjen.
Me er tilslutta bransjeorganisasjonen Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), og HMS- og KS-systema våre er baserte på deira bransjemal.
Firmaet har løyve til å driva godstransport med motorvogn, og me har mannskap med fylgjande godkjenningar, sertifikat og fagbrev :

Fagbrev som anleggsmaskinførar
Fagbrev som tømrar
Fagbrev som platesveisar
Bergsprengar
ADK-1 sertifikat
Kranførarsertifikat
Lift
Hovedsikkerheitsvakt og ledar elsikkerheit for jernbane
Sveising av PP og PE med elektromuffe og speilsveis

Firmaet har godkjenning som opplæringsverksemd i Anleggmaskinførarfaget.