Text

Velkommen til

Jordalen Entreprenør AS

Jordalen Entreprenør AS har kontor, lager og verkstad på

Voss, men utfører arbeid i store deler av Hordaland og Sogn.

Image
Text

Nyhende
Fyrste Mercedes kranbil i firmaet er på plass med 34T/m Palfinger krane. Ta kontakt dersom du har behov for heising eller transport

Image
Text

Landmåling

Me tilbyr tenester innan landmåling.

Ta kontakt for tilbod eller spørsmål

Image
Text

Om oss

Me utfører dei fleste typiske anleggsarbeida, som boring, sprenging, graving, masseflytting, natursteinsmuring, plastring, VA-anlegg, linjebygging, rivingsarbeid, fjell- og rassikring.

Text

Dei fleste prosjekta har me innan kommunaltekniske anlegg (veg, vatn og avløp),

tomtearbeid, vegbygging, vassdragsregulering, vasskraftutbygging (dam og småkraftverk) og jernbaneteknisk arbeid.

Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon