Velkommen til Jordalen Entreprenør AS

Jordalen Entreprenør AS har kontor, lager og verkstad på Voss, men utfører arbeid i store deler av Hordaland og Sogn.

Me utfører dei fleste typiske anleggsarbeida, som boring, sprenging, graving, masseflytting, natursteinsmuring, plastring, VA-anlegg, linjebygging, rivingsarbeid, fjell- og rassikring.

Dei fleste prosjekta har me innan kommunaltekniske anlegg (veg, vatn og avløp), tomtearbeid, vegbygging, vassdragsregulering, vasskraftutbygging (dam og småkraftverk) og jernbaneteknisk arbeid.

Nyhende

Fyrste Mercedes kranbil i firmaet er på plass med 34T/m Palfinger krane. Me og sjåføren gledar oss til å ta denne i bruk

Nyhende
Siste bidrag i maskinparken til Jordalen Entreprenør AS. Ny Hydrema 912 FS, til bruk på jernbanen

Kontakt oss
Kontoradresse :
Liavegen 33, 5705 Voss

Postadresse :
Postboks 199, 5701 Voss

Kontortelefon : 56 52 09 00