Nyhende

Fyrste Mercedes kranbil i firmaet er på plass med 34T/m Palfinger krane. Ta kontakt dersom du har behov for heising eller transport

Landmåling

Me tilbyr tenester innan landmåling.

Ta kontakt for tilbod eller spørsmål

Om oss

Me utfører dei fleste typiske anleggsarbeida, som boring, sprenging, graving, masseflytting, natursteinsmuring, plastring, VA-anlegg, linjebygging, rivingsarbeid, fjell- og rassikring.

Dei fleste prosjekta har me innan kommunaltekniske anlegg (veg, vatn og avløp), tomtearbeid, vegbygging, vassdragsregulering, vasskraftutbygging (dam og småkraftverk) og jernbaneteknisk arbeid.