Om oss

Eigartilhøve 

Firmaet vart starta i 1988 som maskinentreprenør John H Jordalen. I 1996 vart det omdanna til aksjeselskap med namnet Jordalen Entreprenør AS.
Frå 2005 er Jordalen Invest AS eigar av alle aksjane i Jordalen Entreprenør AS.
Jordalen Entreprenør AS eig alle aksjane i eigedomsselskapet Liahagen 14 AS.

Firmaleiing / organisasjon / tilsette

Håkon Helland er dagleg leiar 
Ing. Per Konrad Tennebekk er HMS, KS, og anleggsleiar
John Jordalen er styreleiar og anleggsleiar                                                                Knut Aspebakken Sværen er anleggsleiar
Gunn Mari Gjerme er kontorleiar                                                                                Halvar Auganes er stikningsingeniør                                                                            Kjell Inge Tverberg er ingeniør og prosjektleiar. Bergsprengingsleiar                          Åsmund Møen Tveit er kalkulatør og prosjektleiar

Me er rundt 30 tilsette.