Om oss

Me utfører dei fleste typiske anleggsarbeida, som boring, sprenging, graving, masseflytting, natursteinsmuring, plastring, VA-anlegg, linjebygging, rivingsarbeid, fjell- og rassikring.

Nyhende

Siste tilskudd til maskinparken. Kobelco SK140SRLC-7

 

 

 

Landmåling

Me tilbyr tenester innan landmåling. Innmåling, utsetting og maskinstyring.

Ta kontakt for tilbod eller spørsmål

Jernbane

Me har eige HSV og LFS godkjent personell og har no anskaffa oss UTV for jernbane, så kalla "VossaRail"Dei fleste prosjekta har me innan kommunaltekniske anlegg (veg, vatn og avløp), tomtearbeid, vegbygging, vassdragsregulering, vasskraftutbygging (dam og småkraftverk) og jernbaneteknisk arbeid.