Om oss

Me utfører dei fleste typiske anleggsarbeida, som boring, sprenging, graving, masseflytting, natursteinsmuring, plastring, VA-anlegg, linjebygging, rivingsarbeid, fjell- og rassikring.

Nyhende

Siste tilskudd til maskinparken. Kobelco SK140SRLC-7

 

 

 

Landmåling

Me tilbyr tenester innan landmåling. Innmåling, utsetting og maskinstyring.

Ta kontakt for tilbod eller spørsmål

Ny maskin

Kåre har fått ny Kobelco SK300LC

 

 

Dei fleste prosjekta har me innan kommunaltekniske anlegg (veg, vatn og avløp), tomtearbeid, vegbygging, vassdragsregulering, vasskraftutbygging (dam og småkraftverk) og jernbaneteknisk arbeid.