Referanser prosjekter

Referanseliste

2012-2013 Spilde Entreprenør AS v/Nils Nyre

Plattformutvidelse Bulken Jernbane Stasjon
Kontrakssum kr 5.478.891,- +mva

2012-2013 Voss Kommune v/Zlatko Cemalovic

Bordalen VA, fase4 med 2stk pumpestasjonar og høgdebasseng
Kontraktssum kr 10.000.000,- +mva

2012 Aurland Kommune v/

Ytstebøen-Høydalen. Gang- og sykkelveg og omlegging av VA
Kontraktssum kr 7.700.000,- +mva

2010-2012 Jamne Eigedom AS v/Nils Jamne

Jamnefeltet, bustadfelt med 28 tomter, veg og VA
Kontraktssum kr 8.884.235,- +mva

2011 E-CO Energi v/Alf Hjelle

Massetransport og sikring av svakhetssoner i tunell, Aurland 2 -HF
Kontraktssum kr 13.100.000,- +mva

2011-2013 Statkraft Energi v/Rolf Austrheim

Tipp Vikjadalen, Arrondring av tipp, plastring av terskel og opprusting av veg
Kontraktssum kr 7.500.000,- +mva

2011 Statens Vegvesen v/ Per Ove Fossheim

Rassikring Russeviki, Tangaskreda. Gudvangen-Bakka
Kontraktssum kr 1.962.718,- +mva

2008-2010 Voss Byggsenter Eigedom AS v/Øystein Måkestad

Kvasshaugane hyttefelt 2, Haugsvik. Veg, VA og kabelgrøfter
Kontraktssum kr 3.959.450,- +mva.

2010 Aurland Kommune v/Geir Ove Bøthun

Infiltrasjonsanlegg Vassbygdi, inkl grøftearbeid, slamavskillar og pumpestasjon
Kontrakssum kr 2.324.428,- +mva

2009-2011 Jernbaneverket v/Bjørn Erik Holmesland

Førebuande ballastrens Myrdal-Mjølfjell
Kontraktssum kr 13.319.113,- +mva

2009 Jernbaneverket v/Berge Sørestrønen

Plattformutviding Flåm Stasjon
Kontraktssum kr 4.051.372,- +mva

2009 Statkraft Energi AS v/Torbjørn Tuften

Rensk og sikring av tunnel, Leirdøla
Kontraktssum kr 2.700.000,- +mva

2009 Statkraft Energi AS v/Roar Lund.

Luftesjakt og tunnelrensk, Hove
Kontraktssum kr 500.000,- +mva

2008-2009 Meland Kommune v/Jens Dahl

VA anlegg Myrtveit- Vollo. Anleggsvegar, VA-grøfter og høgdebasseng
Kontraktssum kr 10.590.835,- +mva

2008-2009 Syrikraft AS v/Inger Staff

Syrifossen kraftverk. Inntaksdam, røyrgate og stasjon
Kontraktssum kr 10.400.000,- +mva

2008-2009 Småkraft AS v/Otto Løkkebø

Rasdalen kraftverk. Inntaksdam, røyrgate og stasjon
Kontrakssum kr 15.600.000,- +mva

2008 BKK Produksjon AS v/Bjørn Batalden.

Terskel i Ekso ved Myster
Kontraktssum kr 1.300.000,- +mva

2007-2008 Jernbaneverket v/Bjørn Holmesland

Snøskjermar Rustedalseggi, Upsete
Kontraktssum kr 500.000,- +mva

2005-2006 Statkraft Energi v/Roar Lund.

Rehab.sperredammer Muravatn og Skjelinga på Vikafjellet
Kontraktssum kr 18,5 mill

2004-2005 Voss Fotball v/Svein Erik Burud

Grunnarbeid for ny kunstgrasbane, Prestegardsmoen
Kontraktssum kr 2.538.250,- +mva

2002-2003 Vik Kommune v/Per Martin Berglund

Vik vassverk. Leidningsanlegg og basseng
Kontraktssum kr 15.961.386,- +mva

2001-2002 Sunnhordaland Kraftlag AS.

Utbetring av dam, Blådalsvatn
Kontraktssum kr. 6,9 millKontakt oss
Kontoradresse :
Liavegen 33, 5705 Voss

Postadresse :
Postboks 199, 5701 Voss

Kontortelefon : 56 52 09 00