Om oss

Eigartilhøve :

Firmaet vart starta i 1988 som maskinentreprenør John H Jordalen. I 1996 vart det omdanna til aksjeselskap med namnet Jordalen Entreprenør AS.
Frå 2005 er Jordalen Invest AS eigar av alle aksjane i Jordalen Entreprenør AS, og John Jordalen er eineaksjonær i Jordalen Invest AS.
Jordalen Entreprenør AS eig alle aksjane i eigedomsselskapet Liahagen 14 AS.

Firmaleiing / organisasjon / tilsette :

Håkon Helland er dagleg leiar og stikningsleiar.
Ing. Per Konrad Tennebekk er HMS, KS, Sprengings- og anleggsleiar
John Jordalen er styreleiar og anleggsleiar
Gunn Mari Gjerme er kontorleiar
Arbeidsleiinga vert utført av formenn og basar.
Me er rundt 30 tilsette.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt oss
Kontoradresse :
Liavegen 33, 5705 Voss

Postadresse :
Postboks 199, 5701 Voss

Kontortelefon : 56 52 09 00