Tjenester

Me utfører dei fleste typar anleggsarbeida:
  • Graving
  • Masseflytting
  • Tomtearbeid
  • Muring/Plastring
  • VVA anlegg
  • Riving
  • Fjell- og rassikring for snø og stein
  • Jernbaneteknisk
  • Vasskraft utbygging

Me jobber heile tida for å tilfredsstille kunden sitt behov.


Kontakt oss
Kontoradresse :
Liavegen 33, 5705 Voss

Postadresse :
Postboks 199, 5701 Voss

Kontortelefon : 56 52 09 00