Godkjenningar

Me har sentral godkjenning etter den reviderte Plan- og bygningslova i fylgjande godkjenningsområde :
Ansvarleg utførande av bygningar og installasjonar, tiltaksklasse 3.
Ansvarleg utførande for utføring av anlegg, konstruksjonar, og installasjonar, tiltaksklasse 3.

Me har godkjenning i Sellihca Kvalifiksjonsordning for arbeid hjå energiselskapa, og i TransQ som leverandør til den Nordiske transportbransjen.
Me er tilslutta bransjeorganisasjonen Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), og HMS- og KS-systema våre er baserte på deira bransjemal.
Firmaet har løyve til å driva godstransport med motorvogn, og me har mannskap med fylgjande godkjenningar, sertifikat og fagbrev :

  • Fagbrev som anleggsmaskinførar
  • Fagbrev som tømrar
  • Fagbrev som platesveisar
  • Bergsprengar
  • ADK-1 sertifikat
  • Kranførarsertifikat
  • Lift
  • Hovedsikkerheitsvakt og ledar elsikkerheit for jernbane
  • Sveising av PP og PE med elektromuffe og speilsveis

Firmaet har godkjenning som opplæringsverksemd i Anleggmaskinførarfaget.

 
 
 
 

Kontakt oss
Kontoradresse :
Liavegen 33, 5705 Voss

Postadresse :
Postboks 199, 5701 Voss

Kontortelefon : 56 52 09 00